Podnośniki koszowe, czyli zwyżki, są popularnym urządzeniem wykorzystywanym przez straż pożarną, pogotowie energetyczne, ekipy budowlane, czy rolników. Umożliwiają prowadzenie prac nawet na znacznych wysokościach. W trakcie ich użytkowania bardzo ważne jest przestrzeganie zasad BHP oraz dobra znajomość tego urządzenia.

Czym jest podnośnik koszowy i gdzie jest wykorzystywany?

Podnośnik koszowy jest urządzeniem służącym do prac na wysokościach. Wyposażony w silnik spalinowy i zasilany paliwem nie potrzebuje stałego podłączenia do sieci elektrycznej, co daje dużą swobodę działania. Na rynku wyróżnia się kilka rodzajów podnośników koszowych, a ich dobór powinien być dostosowany do rodzaju prac i podłoża, na jakim mają działać. Wykorzystuje się je do prac porządkowych, montażowych i konserwacyjnych – świetnie sprawdzają się np. przy myciu okien w wysokich budynkach, czy montowaniu bilbordów. Używane są również do prac budowlanych i rolniczych. Sezonowo wykorzystywane są także do usuwania śniegu z dachów i przycinania gałęzi.

Jak bezpiecznie korzystać z podnośnika koszowego?

Aby korzystać z podnośnika koszowego należy zdobyć odpowiednie uprawnienia i  przejść szkolenie BHP. Operator urządzenia powinien mieć ponadto prawo jazdy kategorii B lub C –zależnie od tego, na jakim typie pojazdu został on zamontowany. Natomiast bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy na podnośniku, należy się upewnić, czy jest ono w pełni sprawne i gotowe do pracy. W trakcie używania go pamiętaj o tym, by nie przeciążać kosza, gdyż ma on ograniczoną nośność. Nie wolno jej przekraczać, aby nie doprowadzić do wypadku. Operator z kolei powinien mieć założoną uprząż, której zadaniem jest zapobieganie upadku z wysokości. Uprzęże należy stosować przy każdym rodzaju podnośnika koszowego.