Firma ANMIXRENT specjalizuje się w zakresie wynajmu samojezdnych podestów ruchomych o różnej wysokości robocznej z napędem elektrycznym oraz silnikiem DIESEL.
Głównym zadaniem firmy jest zapewnienie Państwu kompleksowej obsługi zapewniającej bezpieczeństwo pracy na dużych wysokościach przy pomocy specjalistycznego i optymalnie dobranego do Państwa potrzeb sprzętu. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia posoadają aktualne badania i dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego a nad ich stanem technicznym czuwają nieustannie odpowiednio przeszkoleni oraz doświadczeni technicy z uprawnieniami konserwatorów wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego.
Celem zapewnienia pełnej obsługi kilenta a także pełnej gotowości wszystkich urządzeń podczas okresu najmu firma stworzyła mobilny serwis stawiający sobie za główny cel pomoc klientowi w przypadku awarii technicznej urządzenia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki.

Nożycowe samojezdne podesty ruchome z napędem elektrycznym są jedynym dopuszczonym rodzajem urządzeń do prac wewnątrz pomieszczeń zamkniętych, a przy umiarkowanych temperaturach nadają się również do prac na zewnątrz obiektów. Nożycowe samojezdne podesty ruchome są idealnym rozwiązaniem do prac montażowych, instalacji oraz konserwacyjnych, w których oprócz pracownika istnieje potrzeba podniesienia odpowiednich narzędzi, sprzętu oraz zapasu materiału. Podesty tego typu są ostatnio coraz częściej wykorzystywane do prac porządkowych, w reklamie do wieszania billboardów oraz przez ekipy filmowe i telewizyjne podczas realizacji filmów, reklam oraz obsługi imprez masowych.