Podnośniki koszowe znacząco ułatwiają wykonywanie obowiązków służbowych pracownikom wielu różnych branż. Bez nich praca na wysokości byłaby nie tylko mniej wygodna, ale przede wszystkim niebezpieczna. Aby jednak montaże czy naprawy przeprowadzane z ich użyciem nie stanowiły dla nikogo zagrożenia, należy ich prawidłowo używać. Co warto wiedzieć na ten temat?

Wiedza o ograniczeniach podnośnika

Przede wszystkim operatorzy podnośnika powinni doskonale znać jego maksymalne osiągi. Kluczowe są: wysięg boczny ramienia, maksymalna wysokość robocza i maksymalne obciążenie kosza. Niedopuszczalne jest ich przekraczanie. Zagraża ono nie tylko zdrowiu i życiu operatorów maszyny, ale też najbliższemu otoczeniu. Przed rozpoczęciem pracy specjalista powinien dokładnie ocenić stan techniczny maszyny, kładąc szczególny nacisk na kosz, barykadę, bramkę wejściową i uprzęże. Ważne, by dany podnośnik koszowy miał aktualny przegląd techniczny. Kosz należy ustawić jak najbliżej miejsca pracy. Przed jej rozpoczęciem, zwłaszcza w przypadku wynajmu podnośnika, warto wykonać kilka testów maszyny, by zarówno osoba w koszu, jak i operator wewnątrz lepiej poznali maszynę.

Pozostałe zasady BHP

Praca z podnośnikiem koszowym wymaga przestrzegania jeszcze kilku innych zasad BHP. Prace na wysokości należy przełożyć na inny termin, jeśli w danym dniu wieje silny wiatr lub jest burzowo. W przypadku upałów pracownicy powinni pamiętać nie tylko o odpowiednim ochronnym ubiorze, ale też o regularnym piciu wody. Teren wokół planowanego miejsca pracy musi być odpowiednio oznaczony jaskrawą taśmą i tablicami ostrzegawczymi.

Podnośnik powinien być dopasowany do miejsca pracy. W pomieszczeniach zamkniętych nie wolno korzystać z napędów spalinowych, z kolei w nierównym terenie należy korzystać z podnośników nożycowych. Operatorem podnośnika zgodnie z prawem musi być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Niedopuszczalna jest obsługa maszyny przez osobę, która nie ukończyła właściwego kursu.