Home » Blog » Jak bezpiecznie wykonywać prace montażowe na wysokości?

Jak bezpiecznie wykonywać prace montażowe na wysokości?

ANMIXRENT

Praca na wysokości zawsze wiąże się z ryzykiem upadku. Mimo udoskonalanych środków ochrony osobistej i wciąż zaostrzanych przepisów BHP, to właśnie upadki z wysokości wciąż stanowią dużą część wszystkich wypadków przy pracy. Planując nawet drobne prace montażowe na wysokości, warto dobrze się do nich przygotować, dbając o najmniejszy aspekt bezpieczeństwa.

Drabiny i rusztowania

Drabina jest niewątpliwie najłatwiej dostępnym podwyższeniem do pracy wysokości, jednocześnie jednak najmniej bezpiecznym. Nie powinno jej się wykorzystywać do czaso- i pracochłonnych zadań, gdyż w żaden sposób nie zabezpiecza ona przed upadkiem. Do prac innych niż drobne, lepszym pomysłem jest wynajem rusztowań. Rusztowanie wymaga czasu na jego montaż i demontaż, jednak pozwala na bezpieczne wykonywanie wszystkich prac: od malowania budynków, przez ich ocieplanie, montaż instalacji, wieszanie dekoracji itp. Należy pamiętać, że w przypadku budowy dużych rusztowań, potrzebny jest ich projekt przygotowany przez specjalistę, a także montaż i demontaż przez uprawnione do tego osoby.

Podnośniki nożycowe i koszowe

Bezpieczną pracę na wysokości gwarantują też specjalistyczne podnośniki nożycowe i koszowe. Korzystając z nich, nie traci się tego czasu, którego wymagałby montaż i demontaż rusztowania. Podnośnik dostarczy pracownika precyzyjnie do punktu na wysokości, w którym ma on wykonać konkretne zadanie. Kosze wyposażone są w wysokie barierki, doskonale zabezpieczają więc pracowników przed upadkiem i uniemożliwiają im zbytnie wychylanie się. Podnośniki umożliwiają też dostarczenie do miejsca pracy ciężkich materiałów budowlanych oraz maszyn. Aby praca z podnośnika była jeszcze bardziej bezpieczna, powinien obsługiwać go doświadczony, wykwalifikowany operator. Od jego umiejętności zależy nie tylko życie i zdrowie pracowników w koszu, ale również osób postronnych.