Home » Blog » Czy obsługa podnośników wymaga specjalnych uprawnień?

Czy obsługa podnośników wymaga specjalnych uprawnień?

ANMIXRENT

Podnośniki są urządzeniami, które pozwalają na wykonywanie różnych rodzajów robót na wysokości. Ponieważ wiąże się to z podwyższonym ryzykiem wypadku, do ich obsługi niezbędne są specjalne uprawnienia. Można je zdobyć w dość prostej procedurze, którą zapoczątkowuje udział w szkoleniu dla operatorów podestów. Przekonajmy się, jak wygląda zdobywanie potrzebnych dokumentów.

Dokumenty wymagane przy obsłudze podnośników

Korzystanie ze zwyżek – podestów nożycowych, podnośników koszowych w wersjach teleskopowych, przegubowych albo przegubowo-teleskopowych wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień w postaci tzw. zaświadczenia kwalifikacyjnego. Po zmianach wprowadzonych w 2019 roku wymagany jest odpowiednik dawnej kategorii 1 P, pozwalający na obsługę podestów ruchomych przejezdnych. Do uzyskania potrzebnego zaświadczenia konieczne będzie zdanie egzaminu przed komisją złożoną z przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. Składa się on z pisemnej części testowej, gdzie należy odpowiedzieć na pytania z zakresu budowy, użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy na podnośnikach, a także praktycznej, podczas której sprawdzane jest wykonanie poszczególnych zadań np. w zakresie czynności codziennej obsługi technicznej. „Stare uprawnienia” pozostają ważne do 2024 roku, „nowe” muszą być odnawiane co 5 lat. Warto jednak pamiętać, że konieczność posiadania uprawnień dotyczy jedynie operatora. Inna osoba, która znajdzie się w koszu oprócz niego, nie będzie musiała ich posiadać.

Jakie uprawnienia pozwalają na pracę na podnośnikach poza granicami kraju?

Warto pamiętać, że uprawnienia uzyskiwane dzięki egzaminowi przed komisją UDT są ważne wyłącznie na terenie naszego kraju. Chcąc pracować w charakterze operatora poza jego granicami, warto zdecydować się na zdobycie uprawnień IPAF (International Powered Access Federation) w postaci tzw. karty PAL (Powered Access Licence). Dla podnośników są tu jednak osobne kategorie. Dla urządzeń nożycowych potrzebne będzie IPAF PAL 3A, natomiast dla podnośników przegubowych i teleskopowych IPAF PAL 3B.